Dostawa
Transport do klienta: Koszty dostawy (1 paleta = 1 tona) 2,00 zł/km (licząc w jedną stronę) Wymaga potwierdzenia przez Dział Obsługi
Płatność
Płatność gotówką przy odbiorze lub przez bezpośredni przelew na konto firmy:

Ostrowski Sp. z o.o.
44-213 Książenice ul. Smołki 30A
Bank Pekao S.A. 30 1240 4302 1111 0000 5267 0473

Lokalizacja magazynu